Старобългарски речник
сѣверовъ 
сѣверовъ прил Северен благокоренньмъ радованꙑмъ. въсеѩ ꙁемⷧѩ. горꙑ сонъскꙑ ребра сѣверова. градъ црѣ велікааго СП 47.3 Изч СП Гр τοῦ βορρᾶ Нвб Срв северен ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА