Старобългарски речник
сьребролюбьствь 
сьребролюбьствь -ꙗ ср Сребролюбие, алчност ѡ съребролюбьствье вьсе се ꙁълое то сътворіло естъ К 4b 8 вьсе то съребролюбьствье сътворіло естъ ꙁабꙑт К 4b 23 не того л дѣл҄ьма глаголааше не пртꙙжте ꙁлата. н сьребра. н мѣд въ поꙗсѣхъ вашхъ. съ горꙑ прѣжде прꙙт(.)ѧ тебѣ. сьребролюбьствꙗ съкаꙁан С 411.6—7 вьса с въ ꙁабꙑть вьлож сьребролюбьств тъгда С 412.1 корень вьсемѹ ꙁълѹ стъ сьребролюбьств С 412.3  вол҄еѭ не ра послѹшат. нъ на сьребролюбьстве ѹклон сꙙ С 413.8 Изч К С Калка от гр φιλαργυρία съребролюбьствье сьребролюбьств сьребролюбьстве Вж. при сьребролюбьство Нвб