Старобългарски речник
сꙑръII 
сꙑръ -ꙑ прил За дърво — сурово, неизсъхнало ꙁане аште въ сꙑрѣ дрѣвѣ с творѧтъ. въ сѹсѣ то бѫдетъ М Лк 23.31 Изч М З Гр ὑγρός Нвб Срв сирост ’влага’ ж РРОДД