Старобългарски речник
съетань 
съетань -ꙗ ср Свързване, съединяване, сдружаване въспомнаетъ бо т любьвь родтелю. братрьнѭ любьвь. дрѹгъ съетане СЕ 88b 4 Изч СЕ съетане Нвб съчетание ОА ВА ЕтМл БТР АР