Старобългарски речник
съхождень 
съхождень -ꙗ ср 1. Обикаляне, обиколка, ходене из нещо  объхождааше пѹстꙑн҄ѫ. събранꙗ рад саморастѫштхъ мелагр ...  въ днъ отъ дьн. въ наꙙтъкъ того божествънааго хожденꙗ. не ѹ скѹсьнъ бꙑвъ тоѧ пꙋстꙑн҄ꙙ. ꙁъшъдъ на съхожден.  ꙁаблѫдвъ въ беꙁпѫтънꙑѧ брѣгꙑ ꙁаде С 289.16 2. Прен. Снизхождение [за БогОтец] како стъ рее тъьнъ молвꙑ сꙙ прмъшѹѹмѹ молтвѫ. с бо мол сꙙ. а онъ молтвѫ отъ молꙙштаго сꙙ прꙙ блаꙁнꙙтъ же сꙙ не раꙁѹмѣѭште. ꙗко съхожденꙗ с бѣ  пршъдъшхъ дѣл҄ьма немошт молтва С 303.17 Изч С Гр συλλογή συγκατάβασις съхожден Нвб Срв схождане ср ОА БТР