Старобългарски речник
сътскат 
сътскат -сътскаѭ -сътскаш несв Стискам, не давам да се отвори, затискам воле  ѹста сътскаш. отвръꙁъшѹѹмꙋ ѹста гѫгънвѹѹмѹ С 456.27 Изч С Гр περικλείω Нвб стискам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА