Старобългарски речник
съставьнкъ 
съставьнкъ м Застъпник, защитник; изразител ѡ раꙁбоініе петрѹ помоштъніе. ꙇюдѣомъ обліітелю. съставьніе правъдѣ К 11b 11 Изч К Гр [ὁ] συνήγορος съставьнікъ Нвб Срв съставител