Старобългарски речник
съставлꙗт 
съставлꙗт -съставлꙗѭ -съставлꙗш несв Създавам, сътворявам бже оць нашхъ. гь млост. родѹ вꙿсѣкомѹ. съмрътънѹ.  несъмрътънѹ. ꙇ вꙿсѣкомѹ сѫщьствѹ. съдѣтель. съставлѣемѹ. ꙇ пакꙑ раꙁдрѹшаемѹ. жвотѹ семѹ. жтью отънѫдьнѹмѹ СЕ 64а 12—13 Изч СЕ Гр συνίστημι съставлѣт Нвб съставлявам ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР съставям ОА АК ЕтМл АР РРОДД съставлям диал ДА