Старобългарски речник
съставт сѧ 
съставт сѧ -съставлѭ сѧ -съставш сѧ св Възникна, появя се дьньсь мала ѹтварь въ ѹтвар състав сꙙ. дьнесь кръмнкъ ловѣьскъ. добраꙗ ѹсел҄енꙑѧ првесла. жвотъ вьсѣхъ. жвотъ старѣшньствѹѩ С 429.11 Изч С Гр συνίσταμαι Вж. при съставт Нвб