Старобългарски речник
сърѧща 
сърѧща ж Зла среща, среща със зли сили не ѹбоіш сѩ отъ страха ноштьнаего ... отъ вешті во тъмѣ прѣходѩштѩѩ. ото (!) сърѩштѩ ꙇ демона полѹдьнѣего СП 90.6 прсно въпадаѭ въ блѫдꙑ. ꙇ прѣлюбодѣанѣ ... въ ародѣанѣ. въ враженѣ. въ сѫмьнѣнѣ сърѧщѧ. въ похотьнаа вьꙁьрѣнѣ СЕ 68b 2 т на сърѧщѫ ἔρχομαι εἰς συνάντησιν Тръгвам, вървя срещу някого  се львъ дѣаше на сьрꙙштѫ нама.  ѹбоꙗховѣ сꙙ ꙁѣло.  крѣпость не оста въ наю С 297.1 Изч СП СЕ С Гр σύμπτωμα сърѩшта сьрꙙшта Нвб Срв среща ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА