Старобългарски речник
сърѣтань 
сърѣтань -ꙗ ср Срещустоене; движение, шествие ѡтъ наѩтъка нбсі сходъ его.  сърѣтаньѣ го (!) до конъца нбсі СП 18.7 Изч СП Гр κατάντημα Нвб Срв сретание остар ВА сретение, сретене остар диал ЕтМл РРОДД ДА