Старобългарски речник
сърѣст сѧ 
сърѣст сѧ -сърѧщѫ сѧ -сърѧщеш сѧ св Срещна се, обединя се [образно] мілость і рѣснота сърѣтете сѩ. правъда  міръ обобъꙁасте (!) сѩ СП 84.11 Изч СП Гр συναντάω Нвб Срв сретна [се], сретвам [се] диал Дюв НГер ЕтМл РРОДД ДА