Старобългарски речник
съраꙁѹмѣнь 
съраꙁѹмѣнь -ꙗ ср Осъзнаване, осмисляне, схващане ꙁбꙑвьш елнъскꙑѧ. на съраꙁѹмѣн прѣславьнѣ събꙑвꙿшхъ сꙙ о н҄ею. прдошꙙ тѣхъ вдц.  славьꙗхѫ о всѣхъ ба С 569.1 Изч С съраꙁѹмѣн Нвб Срв споразумение ОА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР споразумяване НГер ЕтМл