Старобългарски речник
съпѧт 
съпѧт -съпьнѫ -съпьнеш св 1. Спъна, препъна ті съпѩті бꙑшѩ і падѫ. мꙑ же въстахъмъ і прості бꙑхомъ СП 19.9 2. Прен. Победя, надвия, разгромя съпѩлъ есі въсѩ въстаѭщѩ на мѩ СП 17.40 3. Прич. мин. страд. като същ. съпѧт м мн [οἱ] πεπεδημένοι Тези, които са свързани, оковани съвꙙꙁанъ бꙑстъ. вꙙжꙙ въ облацѣхъ водъ.  рѣшꙙ сьпꙙтꙑѧ мѫжьствомъ С 431.25 Изч СП С Гр συμποδίζω съпѩт съпѩті сьпꙙт Нвб спъна [се] ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА спинам диал ДА спънат ’свързан, завързан АК ДА скован АК ДА