Старобългарски речник
съпѹщень 
съпѹщень -ꙗ ср Спускане, изпращане от небето на земята ѡ съпѹщень съ нбс. аћла свѣтъла. просвѣщаѭща ѹмꙑ нашѧ  срца СЕ 60b 10 Изч СЕ Нвб спущане ОА ВА НГер ЕтМл АР Срв спускане ЕтМл АР