Старобългарски речник
съпрѫгъ 
съпрѫгъ м 1. Впряг, двойка впрегатни добичета  дрѹгꙑ рее сѫпрѫгъ воловънꙑхъ кѹпхъ пѧть.  грѧдѫ скѹстъ хъ. молѭ тѧ мѣ мѧ отъроъна М Лк 14.19 З А СК 2. Съпруг, мъж жена мѣ сьпрѫгь словѫшть П5 Изч М З А СК П5 Гр ζεῦγος сѫпрѫгъ сѫпрѫгь сьпрѫгь Нвб съпруг ОА ВА АК ЕтМл БТР АР Срв съпръг, съпруг ’впряг от два вола’ НТ НГер съпружник ’съпруг’ м РРОДД съпружница ’съпруга’ ж ДА РРОДД