Старобългарски речник
съпрѣстольнъ 
съпрѣстольнъ -ꙑ прил Съпрестолен, царуващ заедно с друг [образно] бъ еднъ естъ сътворе вꙿсѭ тварь. не мѣѩ н отъкѫдѹже наѧтꙿка. нъ самъ сꙑ наѧло вꙿсемѹ. мѣѩ вꙿ себѣ слово събеꙁнаѧльно. въ обль своемь. съпрсносѫщьнѹмѹ. беꙁврѣменъно. бесконеьно. беꙁлѣтъно. съпрѣстольно. оцю  дхѹ прѣстѹмѹ. еже сѧ прѣстаа троца реетъ СЕ 67а 11 Изч СЕ Нвб Срв престолен прил