Старобългарски речник
съпрсносѫщьнъ 
съпрсносѫщьнъ -ꙑ прил Според християнското учение за лицата на Света Троица — който съществува вечно заедно с останалите двама, еднакво вечен с другите две божествени начала бъ еднъ естъ сътворе вꙿсѭ тварь. не мѣѩ н отъкѫдѹже наѧтꙿка. нъ самъ сꙑ наѧло вꙿсемѹ. мѣѩ вꙿ себѣ слово събеꙁнаѧльно. въ обль своемь. съпрсносѫщьнѹмѹ. беꙁврѣменъно. бесконеьно. беꙁлѣтъно. съпрѣстольно. оцю  дхѹ прѣстѹмѹ СЕ 67а 8—9 Изч СЕ Нвб Срв присно остар