Старобългарски речник
съпраꙁдьньствоват 
съпраꙁдьньствоват -съпраꙁдьньствѹѭ -съпраꙁдьньствѹш несв Празнувам заедно с някого аште ѹбо пасхѫ вьжделѣлъ ꙗст. ꙗвѣ стъ ꙗко  сьпраꙁдꙿньствоват. гда ѹбо ѹꙁьрш не тъкма анг҄елꙑ. нъ  архагг҄елꙑ.  вьсь съборъ небесъскꙑхꙿ слъ. нъ  самого владꙑкѫ агг҄елъ сь нам праꙁдьнѹѭшта С 491.2—3 Изч С Гр συνεορτάζω сьпраꙁдꙿньствоват Нвб Срв празнуя книж остар ОА