Старобългарски речник
съпомагат 
съпомагат -съпомагаѭ -съпомагаш несв Помагам, съдействам, спомагам  въ свꙙтꙑхъ съборъ въшедъшѹ. прѣꙁоръствѹ беꙁѹмънѹѹмѹ съпомагаѭштѹ мѹ. сповѣда сквьрꙿнънѫѭ своѭ хѹлѫ С 189.11— 12 Изч С Гр συμπνέω Нвб спомагам, спомогна ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА