Старобългарски речник
съподоблꙗт 
съподоблꙗт -съподоблꙗѭ -съподоблꙗш несв Удостоявам, сподобявам потꙙште сꙙ трѹждаѭште сꙙ. прѣдъ сѫдꙗм многашꙿд. прѣдъстолꙗ съподобьꙗм. прѣдъ їсѹсом же сладьцѣ стоѧште С 431.12 Изч С Гр ἀξιόω съподобьꙗт Нвб сподоблявам [се] остар ВА сподобявам [се] Дюв НГер ЕтМл БТР АР