Старобългарски речник
съподобл҄ень 
съподобл҄ень -ꙗ ср Удостояване, сподобяване ѡ съподоблень намъ. мол твоѭ стꙑхъ аплъ. ꙇ ѹенкъ гнь. црствѹ нбсъмѹ СЕ 60b 22 просꙙште отъ н҄его сьподобьньꙗ. стꙑѧ вѣрꙑ крьстꙗньскꙑ С 541.6 Изч СЕ С сьподобьнь Нвб Срв сподобяване остар НГер ЕтМл