Старобългарски речник
съпогрет 
съпогрет -съпогребѫ -съпогребеш св Погреба, положа тялото на мъртвец заедно с някого браⷮ҇ ел[...] са. въ съмрът(ъ) [...] съпо(гребох) [...] крщенемъ Е 19а 17 съпогрет сѧ. Изч Е Гр συνϑάπτω Нвб Срв погреба ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР