Старобългарски речник
съплѣтат 
съплѣтат -съплѣтаѭ -съплѣташ несв 1. Свързвам, съединявам, сплитам заедно [образно] сіце бо съплѣтаетъ. съмꙑслꙑ нашѧ. ꙇ творітъ вьсѧ нꙑ. да бѫдемꙶъ тѣло едіно. понеже вьсі. отъ едіного тѣла прмлемъ К 9b 6 Срв. С423.26 2. Прен. Правя, създавам сплетни, измами и под ѹста твоѣ ѹмьножішѩ ꙁълобѫ. ї ѩꙁꙑкъ твоі съплѣтааше лъщеньѣ СП 49.19 бо въ срдці беꙁаконнъе дѣлаете на ꙁемлі. неправьдѫ рѫкꙑ вашѩ съплѣтаѭтъ СП 57.3 Изч СП К С Гр συμπλέκω περιπλέκω Вж. при съплтат Нвб