Старобългарски речник
съплтат 
съплтат -съплтаѭ -съплташ несв Сплитам, изработвам нещо с плетене, изплитам вѣнець славѣ отцѹ. же раꙁлънꙑхъ свѣтъ сповѣданю нашемѹ. съплтамъ на благѫ вон҄ѫ отьцѹ С 143.12 Изч С Нвб сплитам ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА