Старобългарски речник
съплетъкъ 
съплетъкъ м съплетъкъ рѣемъ λόγων καλλιλεξία Витиевата реч, красноречие кротъкъ бо  бе ꙁълобꙑ бѣаше  рѣѭ простѫѫ. не бо бѣѣше отъ н҄его съплетъка рѣемъ. не бо  вѣдѣѣше. нь бѣѣше добь вѣроѭ  трьпѣнмъ С 47.1 Изч С Нвб Срв сплит м сплитка ж диал Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА