Старобългарски речник
съплескань 
съплескань -ꙗ ср Творение, дело, създание нъ ꙗко же  с твортъ то же  отьцъ твортъ. съплеска богъ спръва ловѣка. обою бꙑстъ съплескан. сътворвъ бо сь ловѣка по кап наше  по обраꙁѹ С 308.18 Изч С Гр πλάσμα съплескан Нвб Срв сплескан прич прил