Старобългарски речник
съпат 
съпат -съплѭ -съпш несв 1. Спя, намирам се в състояние на сън съпѧщемъ же лвкомъ. прде врагъ его.  вьсѣ плѣвелъ по срѣдѣ пшенцѧ  отде М Мт 13.25 З А У кьснѧщѹ же женхѹ. вьꙁдрѣмашѧ сѧ вьсѧ  съпаахѫ М Мт 25.5 З, А, СК. Срв. С135.9 С369.2 С372.7 тъгда прде къ ѹенкомъ. ꙇ гла мъ съпте проее  поваате М Мт 26.45 З, А, СК. Срв.Мк 14.41 М З рьцѣте ѣко ѹенц его ноштьѭ. пршедъше ѹкрадѫ  намъ съпѧштемъ М Мт 28.13 З А СК ꙇ съптъ. ꙇ въстаатъ ношть  дьнь. ꙇ сѣмѧ проꙁѧбаатъ. ꙇ растетъ ѣкоже не вѣстъ онъ М Мк 4.27 З ꙇ бѣ самъ на кръмѣ на въꙁглавьнц съпѧ. ꙇ въꙁбѹдшѧ  М Мк 4.38 З отроковца нѣстъ ѹмръла нъ съптъ М Мк 5.39 З. Срв.Мт 9.24 М, З, А, СК;Лк 8.52 М З А СК ꙇ прде ꙇ обрѣте ѩ съпѧштѧ.  гла петров. смоне съпш л. не въꙁможе едного аса побъдѣт М Мк 14.37 З. Срв.Мт 26.40 М, З, А, СК;Мт 26.43 М З А СК  рее мъ ъ()то съпте въставъше помолте сѩ да не въндете въ напастъ М Лк 22.46 З аꙁъ же ѹсънѫхъ ї съпахъ СП 3.6 въстані въскѫѭ съпіші СП 43.24 ї въста ѣко съпѩі гь. і ѣко сіленъ шюменъ отъ віна СП 77.65 ꙇ не раꙁѹмѣѩ съгрѣшхъ. волеѭ л не волеѭ. съпѧ л бьдѧ СЕ 68а 18 любо не помьнѭ. ѣже аꙁъ съвѣдꙑ съгрѣшхъ. любо не съвѣдꙑ ... съпѧ л бьдѧ СЕ 72а 14 ѹблаж  бьдѧща. дѣлаѭща. съпѧща. въстаѭща СЕ 94b 11 ꙇ млъанье мꙿного. беꙁмльвье много. ѣко цѣсарь съпітъ К 12b 4 Срв. С448.4 їѡане како бес пеал съпш. а мѡс вь велцѣ бѣдѣ прѣбꙑваатъ С 275.26 обае ѹбо прьвѫѭ ношть ѹꙁьрѣвъ льва съпꙙшта. малꙑ ѹбоꙗ сꙙ С 292.26  ашѫ днѫ сь нмь пꙗаше  на лонѣ мѹ съпааше С 360.2 прѣбѫдѣмꙑ ѹбо бъдꙙште. не сьпꙙште. да глѫбокꙑ сънъ ждовьскъ вдмъ С 439.9 2. Прич. сег. деят. като същ. съпѧ м ед съпѧще м мн ὁ καϑεύδων, οἱ ὑπνοῦντες, οἱ κεκοιμημένοι Умрелият [умрелите], мъртвият [мъртвите] бъ въ малѣ ѹсъпе. ꙇ съпѧштѧѩ отъ вѣка. отъ адама въскрѣсі К 12b 8 Срв. С448.7 съпѧште от вѣка ... ѹіте сѧ. сѣдѧштеі въ тъмѣ. ꙇ въ сѣні съмрьтьнѣ. велікꙑ свѣтъ прімѣте К 13а 3 Срв. С449.7  їмъ ꙁа рѫкѫ. вьскрѣшаатъ глагол҄ꙙ. вьстан сьпꙙ  въскрьсн отъ мрьтвꙑхъ С 468.18 съпат отъ пеал κοιμάομαι ἀπὸ τῆς λύπης Изпадам във вцепенение от мъка, скръб ꙇ въставъ отъ молтвꙑ пршедъ къ ѹенкомъ обрѣте ѩ съпѧштѧ отъ пеал М Лк 22.45 З съпѧще подъ ꙁемл҄еѭ οἱ ὑποκάτω τῆς γῆς Умрелите, мъртвите дьнесь спснье. сѫшт.ъ на ꙁемі. ꙇ отъ вѣка подъ ꙁемлеѭ съпѧштмъ К 12b 34 М З А СК У Е СП СЕ К С Гр καϑεύδω κοιμάομαι ὑπνόω παρακοιμάομαι сьпат Нвб спя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА