Старобългарски речник
съпаст сѧ
съпаст сѧ -съпадѫ сѧ -съпадеш сѧ св 1. Падна отвисоко на земята въстрꙙсе сꙙ.  огн҄ь велкъ наꙙ жешт . ꙗкоже съпадъшѹ сꙙ мѹ съ конꙗ ѹмрат С 221.28 2. Прен. Загина, умра аб же пркосновен топлотꙑ. пльт го растаавъш. любꙙ же жꙁнь съпаде сꙙ. беꙁаконꙿновавъ вътъште С 93.16 Изч С Гр πίπτω Нвб Срв спадна си ’сляза’ диал ДА