Старобългарски речник
съпаства 
съпаства -ꙑ ж В християнството — спасение, избавление от греха и осигуряване на вечен живот тебе рад рѫцѣ мо с къ гвоꙁдіемъ прложхъ. да т доведѫ дьнесьпаствꙑ (от дьнесь сьпаствꙑ, Север., с. 503, бел. под линия) беꙁбѣдьнꙑѧ С 503.5 Изч С Гр σωτηρία сьпаства Нвб Срв спасение