Старобългарски речник
съпань 
съпань -ꙗ ср Преспиване с някого, полова връзка да бмь отъмꙑлъ. гнесь отъ дшѧ моеѩ. ꙇ скврънѫ отъ плът моеѩ. ѭже колжъдо сътворхъ. вь пѣнъствѣ. ꙇ вь неправедьнѣмь съпань СЕ 78а 17 ѣкоже аꙁъ колжъдо сътворхъ. ꙇ вꙿсѣ ꙁлха. вь ѣдень. ꙇ вь пть. ꙇ въ неправедьнѣмь съпань СЕ 72а 20 Изч СЕ Нвб спане ОА ВА НТ НГер БТР АР ДА