Старобългарски речник
сънѧть 
сънѧть -ꙗ ср 1. Съдилище, съд у юдеите, синедрион прѣдадѧтъ бо вꙑ въ сънѧтѣ. ꙇ на сънъмщхъ бьен бѫдете М Мк 13.9 З 2. Прен. Посвещение, духовно свързване се же дховъно сънѧте СЕ 95b 3 тѣмьже  нꙑнѣ вꙿсѣ. въ добро поспѣшлъ ес. сънѧтью семѹ дховънѹмѹ СЕ 101а 24 Изч М З СЕ Гр πανήγυρις συνέδριον сънѧт сънѧте Нвб Ø