Старобългарски речник
сънѣдьнъ 
сънѣдьнъ -ꙑ прил същ сънѣдьно ср ед [τὸ] βρώσιμον, προσφάγιον Нещо за ядене, храна рее мъ. ꙇмате л ъто сънѣдъно съде М Лк 24.41 А. Срв.Йо 21.5 М З А СК аще кꙿто бѣдоѭ ѹкрадетъ. сънѣдъно ьто. к҃ денъ да покаетъ сѧ СЕ 103b 1 Срв. СЕ104а 26 М З А СК СЕ сънѣдънъ снѣдьнъ сънѣднъ Нвб Срв [из]яден, снядение ср остар ВА