Старобългарски речник
сънѣдат 
сънѣдат -сънѣдаѭ -сънѣдаш несв 1. Изяждам, поглъщам вꙑ же кѹмромъ беꙁъѹвьствьномъ. жърѫште прѣдъ народомъ. не срамьꙗте сꙙ. ꙗко  каменію ꙁакалаѭште вꙑ сънѣдате С 116.8 влъкъ мо вьсптан сьнѣдатъ С 247.20 2. Прен. Причинявам някому зло, ощетявам, разорявам горе вамъ кънгъѩ.  фарсѣ. ꙇ ѵпокрт. ѣко сънѣдаате домꙑ въдовцъ М Мт 23.13 ЗI. Срв. Лк 20.47 М З А СК н лі раꙁѹмѣѭтъ въсі дѣлаѭштеі беꙁаконньѣ. сънѣдаѭще люді моѩ. въ хлѣба мѣсто ба не пріꙁъвашѩ СП 52.5 Срв. СП13.4 Изч М З А СК СП С Гр κατεσϑίω ἐσϑίω κατανέμομαι сьнѣдат Нвб Срв снидам диал ДА