Старобългарски речник
сънест 
сънест -сънесѫ -сънесеш св 1. Спусна, снема, отведа надолу [образно] ꙿто се слово. гда хоштеш мо ѹмъ на небеса вьꙁнесеш.  гда хоштеш на ꙁемьѭ сьнесеш С 238.5 послѹша бо патрарꙿха ꙗкова глагол҄ѫшта. сьнесете старость моѭ сь пеалѭ въ адъ С 487.19 2. Докарам, донеса [дъжд, валеж]  кѹпꙿно съ словомъ облаьцъ малъ ꙗв сꙙ надъ народомъ.  дъждъ велкъ сънесе. надъ н҄м тъьѭ  крѫгомъ С 568.17 Изч С Гр κατάγω сьнест Нвб снеса ’снема, спусна’ диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА