Старобългарски речник
съмѫщень 
съмѫщень -ꙗ ср беꙁ съмѫщеньꙗ ἀπερισπάστως Без смущение, спокойно, непоколебимо непосагъшꙗ бо пеетъ сꙙ о г рее же на доброобраꙁьно.  благопрлежьно къ г бе съмѫштенꙗ С 375.28—29 Изч С съмѫштен Нвб смущение ОА ВА ЕтМл БТР АР смъщение остар НГер ЕтМл