Старобългарски речник
съмѫщат сѧ 
съмѫщат сѧ -съмѫщаѭ сѧ -съмѫщаш сѧ несв 1. Треса се, разтърсвам се, разклащам се егда съмѫщаетъ сѧ ꙁемлѣ.  прѣвращаѫтъ сѧ горꙑ въ срдца моръскаѣ Е 26б 7 Срв. СП45.3 2. Прен. Смущавам се; изпадам в смут, тревога да не съмѫштаатъ сѧ ваше срдце н ѹстрашаатъ М Йо 14.27 З, А, СК. Срв.Йо 14.1 М З А СК сего раді  колюбець гъ ꙁьрѧ дръꙁост ѹенѧ съмѫштааше сꙙ К 3b 31 владꙑка рее кь н҄емѹ. ꙿто съмѫшташ сꙙ  двш сꙙ ѡ гаурле С 249.2 М З А СК Е СП К С Гр ταράσσομαι съмѫштат сѧ Вж. при съмѫщат Нвб