Старобългарски речник
съмѣшат сѧ 
съмѣшат сѧ -съмѣшаѭ сѧ -съмѣшаш сѧ несв 1. Смесвам се, влизам в състава на група хора, събирам се с някого  ѹмомъ бꙑстромъ объхождѫ ванѭ.  рѫкама плештꙙ лкѹѭ.  съмѣшаѧ сꙙ скаѫ сь дѣтьм. побѣдънѫѭ пѣснь сь н҄м ѹтврꙿждаѧ владꙑцѣ С 332.24 2. Сключвам брак ꙇ къмотрам своім. ꙇ дъштерьм. ꙇже отъ стаго кръштеньѣ не съмѣшат сѧ К 2а 21 Изч К С Гр συναγελάζομαι Вж. при съмѣшат Нвб