Старобългарски речник
съмрьꙁнѫт сѧ 
съмрьꙁнѫт сѧ -съмрьꙁнѫ сѧ -съмрьꙁнеш сѧ св 1. Замръзна, изстина, смръзна се нъ  сѣверѹ тъгда въ тѫ ношть вѣѭштѹ. повелѣ вьсѣхъ обнажьше. на ꙗснѣ посрѣдѣ града съмрьꙁъшемъ сꙙ ѹмрѣт С 89.9 2. Замръзна, покрия се с лед ꙗкоже се пол҄е сътворено бѣ. кон҄емъ тешт. то прѣтворьшѹ мраꙁꙋ го  съмръꙁъше сꙙ велм. пѣш  сънѹꙁн по н҄емѹ хождаахѫ С 90.7 Изч С Гр πήγνυμαι ἠπειρόομαι τῷ κρύει съмръꙁнѫт сꙙ Нвб смръзна се ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА