Старобългарски речник
съмрьꙁень 
съмрьꙁень -ꙗ ср Замръзване, смръзване, измръзване люта стъ ꙁма нъ сладъка порода. болѣꙁньно съмрьꙁен. нь сластьнъ поко С 91.4 Изч С Гр πῆξις съмрьꙁен Нвб Срв смръзване, смръзнуване диал