Старобългарски речник
съмотрꙗт 
съмотрꙗт -съмотрꙗѭ -съмотрꙗш несв 1. Гледам, наблюдавам відіші ѣко тꙑ болѣꙁнъ і ѣростъ смотрѣеші СП 9.35 їѡсфа тъкнѫ вдѣн ѫтробꙑ.  ꙁнца вьꙁраѧ дѣвѫ ѫтробѫ съмотрѣше. въпрашат хотѣаше С 240.4 блꙁъ нѣкꙿде въ бан҄ грѣмъ. съмотрааше бѫдѫштааго. готовъ прмл҄ꙙ отъ омъ прбѣгаѭштхъ къ н҄емѹ С 92.17 Дебна, следя. смотрѣетъ грѣшьнкъ на праведьнаего. ї щетъ ѹмрътвіт  СП 36.32 2. Прич. сег. деят. като същ. съмотрꙗѩ м ед ὁ βουλόμενος οἰκονομεῖν Този, който извършва, който осъществява не о себѣ бо бъⷭ҇і спсенаѣ мѫка. нъ съмотрѣѭштімъ спсьнѫѭ мѫкѹ К 10b 16 Изч СП К С Гр κατανοέω οἰκονομέω σταϑμίζω ἀποσκοπέω съмотрѣт смотрѣт Нвб сматрям, сматрявам диал ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА