Старобългарски речник
съмлѣт 
съмлѣт -съмелѭ -съмел҄еш св Смеля днъ хлѣбъ сѣѭшт на себѣ. не гоже жрънв съмлѣшꙙ.  рѫцѣ ѹмѣсста  огнь съвръш С 395.30 Изч С Гр λεπτύνω Нвб смеля ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА съмеля диал ДА