Старобългарски речник
съмест 
съмест -съметѫ -съметеш св Смета, събера с метене  събъравъше кост стꙑхъ  пепелъ съметъше въсꙑпашꙙ вь рѣкѫ С 80.29 Изч С Гр κοσμέω [вар. συνάγω] Нвб смета ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА