Старобългарски речник
съматрꙗт 
съматрꙗт -съматрꙗѭ -съматрꙗш несв Обмислям, съобразявам настоѩщаа потрѣбъномь. съматрѣѩ. ꙇ бѫдѫщаа ѹдобь строѩ СЕ 64а 20 прѣвъꙁвьрѣвъ ꙗростѭ. съматраꙿше ко б прмꙑшл҄ен ꙁобрѣст. да б длъгѫ  лютѫ мꙿ. сътворлъ съмрьть С 88.29 Изч СЕ С Гр σκοπέω οἰκονομέω съматрѣт Нвб сматрям ’зачитам, вземам под внимание’ остар диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Сматракалев от сматракал ’внимателен наблюдателен човек’ ФИ СтИл,РЛФИ