Старобългарски речник
сълѫкъ 
сълѫкъ -ꙑ прил Прегърбен, изкривен, превит ꙇ се жена бѣаше дхъ мѫшт недѫжень. ѕ҃ ҃і. на десѧте лѣтъ.  бѣ слѫка. ꙇ не могѫшт сѧ въсклонт отънѫдь М Лк 13.11 З А СК моⷧ҇ наⷣ҇ сълѫкоⷨ҇ лоⷡ҇комь СЕ 39b 24 Като същ. сълѫкаꙗ ж ед Прегърбената, изкривената жена; гърбавата. г ї схе бже нашъ ... въꙁъвавꙑ въ съборѣ. сълѫкѫѭ ꙇ въꙁложь рѫцѣ сво на нѭ. ꙇ рекъ е. проста бѫд отъ вꙿсего недѫга СЕ 40а 3 Изч М З А СК СЕ Гр συγκύπτων слѫкъ Нвб Срв слякав НГер