Старобългарски речник
сълаꙁт 
сълаꙁт -сълажѫ -сълаꙁш несв Слизам, спускам се надолу ꙇ же на кровѣ да не сълаꙁтъ вьꙁѧт еже естъ въ храмѣ его М Мт 24.17 ЗI СК Б Потапям се, влизам във водата. снде ангельскꙑ владꙑка въ їѡрданьскꙑѧ водꙑ.  свꙙтвъ водьно стьство вьсѫ вьсел҄енѫѭ сцѣллъ ... нъ сьде по прьвѣѣмь въторꙑ сълаꙁтъ. по вьторѣѣмь трет С 496.19 Изч М З СК Б С Гр καταβαίνω κατέρχομαι Нвб слазям остар диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв слизам