Старобългарски речник
съꙁьдат сѧ 
съꙁьдат сѧ -съꙁждѫ сѧ -съꙁждеш сѧ св Насърча се, окуража се не съв(ѣс)тъ л емѹ немощнѹ сѫщѹ. съꙃ()ждетъ сѧ ѣст долѡжрътвънаѣ Е 3б 3—4 Изч Е Гр οἰκοδομέομαι сьꙃьдат сѧ Вж. при съꙁьдат Нвб