Старобългарски речник
съꙁьдател҄ь 
съꙁьдател҄ь -ꙗ м За Бога — създател, творец ар то мꙙ орш ... не ꙁнаѭ твоѧ беꙁаконнꙑѧ повѣд. не ꙿт мене беьствѹѧ съꙁъдателꙗ. не премьѭ ьст беьстꙗ матера. аште владꙑкѫ корш. мене раба како ѹвѣштаваш С 510.13 Изч С Гр πλάστης съꙁъдатель Нвб създател ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР Срв създавник остар РРОДД