Старобългарски речник
съꙁрат сѧ 
съꙁрат сѧ -съꙁраѭ сѧ -съꙁраш сѧ несв Споглеждам се, разменям си погледи с някого съꙁрахѫ же сѧ междю собоѭ ѹенц. не домꙑслѧште о комь глетъ М Йо 13.22 Изч М З Гр βλέπω Нвб съзирам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА