Старобългарски речник
съжежень 
съжежень -ꙗ ср Изгаряне, унищожаване чрез огън ꙁълодѣ бо ѹалꙿ. прѧ сѫдъ подобьнъ тебѣ кѹпьно съ препостомъ. смрадъ бо съжеженꙗ ю ште въ ноꙁдрехъ мохъ стъ С 198.20 Изч С Гр καῦσις съжежен Нвб Срв съжежа св диал ВА НТ сожежа св диал ДА